BOZEN VILÁGSZEMLÉLET

Bozen utazásai


AZ ENERGIA TERMÉSZETE
Avilágegyetem megismerése örök vágya az emberiségnek. Arisztotelésztől Stephen Howkingig a tudomány már igen közel jutott egy jó megoldáshoz, de mint ahogy a repülő pohár,és a fal távolságát mindíg lehet felezni, elvben a közelítés a tökéletes megoldást sohasem éri el. Ellenben tudjuk, hogy a falhoz csapott pohár mégiscsak eltörik a valóságban, ezért ettől a bizonyosságtól visszafelé indulva nézzünk meg egy fordított irányú világszemléletet! Howking írta: a valóság a két fülünk között van! Az alábbiakban az én valóságomat írom le felhasználva azokat a tudományosan elfogadott, és a közmédiában terjesztett információkat, melyeket saját tehetségemmel és eszközeimmel elérhettem. Nem akarok áltudományt gyártani ezzel a leírással, csak egy lehetséges irányt megmutatni azoknak, akik kutatják a mindenséget, és esetleg bizonyítani tudják majd amit én csak sejteni vagyok képes. Mielőtt az olvasó tovább menne, javasolom olvassa el Stephen Howking: Az idő rövid története című könyvét. (A netről is letölthető.)Traub Jenő
particula@traub.huBozen

Particula Bozen

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Hep (Howking energy pack) a tiszta szingularitás, az energia nullapontja. Nincs tömege, térfogata, töltése, de rendelkezik Hf (Howking force)erõvel, mellyel egy + (pozitív) és egy (-) negatív töltést választ szét a semmibõl, meggátolja egyesülésüket,körpály án történõ keringésre kényszerítve azokat, létrehozva ezzel a bozen részecskét.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Bozen (-Hep+) A töltések vonzása következtében forgó részecske. A forgásiránya szerint irányvektorral rendelkezik.( Particula Bozen )

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Bozen alapfrekvencián, ahogy a Hep a töltéseket szétválasztotta az abszolut nulla fokon. Ezzel az alapmozgással a hõmérséklet, illetve az energia létrejött.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A Bozen részecske körfrekvenciája a szomszédos részecskékkel való ütközés következtében nagyobb lesz. Ezzel létrejön a magasabb hõmérséklet.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A Bozen részecskék teljesen kitöltik a teret. Ez a tér a Bozen mezõ, mely folyadékként viselkedik.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Bozennek, mint forgó részecskének a forgásíránya szerint irányvektora van. Ez lehet fel, vagy le irányba mutató.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A Bozen a térben képes irányvektora szerint csoportosulni a szomszédainak hatására, megosztva ezzel a Bozen mezõt irányultság szerint.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Az elkülönülés természetes halmazokban történik, mint pl. Mandelbrot halmaz. A Bozenek különbözõ irányvektora szerinti elkülönülése eltérõ nagyságú, és ellentétes irányú energiamezõket hoz létre a Bozen mezõben, kialakitva ezzel a négydimenziós Minkowski teret.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A szétválás a térben akkora energiakoncentrációval jár, melyben a Bozenek körfrekvenciája minden határon túl növekszik.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A körfrekvencia vég nélküli növekedése azaz a végtelen forróság következtében a töltéseket a Hf erõ nem képes tovább a Hep körül tartani, ezért azok szabaddá válnak. Ez a Bozen mezõben végtelen egyidejûséggel megy végbe. Nem egy pontban, hanem az elkülönülés következtében kialakult térbeli Mandelbrot halmazon egyszerre.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A robbanásszerû átalakulás következtében az addig irányvektora szerin különvált térrészben részecskék csoportosulásai jönnek létre, kialakítva a tér Õsleves szerkezetét.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A levált elemi + töltések egy része pozitronná állt össze.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A levált elemi - töltések egy része elektronná állt össze.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Az elemi töltések leválása által szabadon maradt Hep csomagok egy része HEP csomaggá állt össze. A Hf erõk egymást semlegesítve kapcsolták egybe a Hep csomagokat. Ez egy töltés nélküli pont, melynek alaptulajdonsága az energia hiány. A HEP minden elemi részecske központja. A koncentrált energiahiány következtében irányába állandó energiaáramlás történik. Ez az áramlás létrehozza a részecskében a gravitációs teret.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Az egymáshoz közel lévõ elektronok és pozitronok egyesülnek, és a környezõ elemek körfrekvenciáját megnövelve eltûnnek. Az egyesülés következménye a sugárzás.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Az õsleves tartalma a + - és H csoportosulásokon túl azok variációi, melyek a primszámok szerint meghatározott láncokba fonódva különbözõ nagyságú részecskékben egyesültek.(Hep láncok) Ezek alkotják a nagyobb részecskéket:kvark, mezon, neutrínó. HEP tartalmuk miatt tömeggel rendelkeznek.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Az Õslevesben létrejött + - elemi részecskék egyesülésekor felszabadult energia a környezõ Bozen mezõben szférikus (gömbi) cunamit hoz létre, melynek mentén a létrejött anyagcsoportosulások távolodnak egymástól.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

A világegyetem tágulását szemlélteti a grafika. A Bozen mezõben terjedõ hullámot semmi nem csillapítja, így az a végtelen felé tart. Az Õsleves szétszakadása következtében kialakult energia halmazok egymástól minden határon túl távolodnak. A Bozen mezõ külsõ határán energiahiány van,(E=0) ezért a magasabb energiájú terek arra áramolnak.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Bozen középiskolás címere, melyet a Móricz gimnáziumban alkotott saját dicsõségére kb. 1987-ben. Akkor mégcsak álmodozott a repülésrõl, de már járt a Postás repülõ tanfolyamra.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Bozen a Postás oktatógépén.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Bozen a kezdõ pilóta.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Bozen a saját gépén 2007-ben.

   

BOZEN MOTOR

A BOZEN rotációs motort egy N/2 fordulatszámú forgó szelep vezérli, amelybe komprimált levegõ áramlik be.*** Az üzemanyag befecskendezést követõ gyújtás után a szelep forgásakor szabaddá váló résen át a felrobbant közeg a forgó lapát mögötti sarló alakú térben kiterjed, a megnövekedett nyomás a fõtengellyel merev kapcsolatú lapátot elforgatja.*** A sarló alakú geometriai kialakítást a fõtengelyhez képest eltolt tengelyvonalon forgó henger biztosítja, melynek falán át két hengerfél alakú tömítés között csúszik a lapát felülete.*** 120 fokkal eltolt három lapát esetén sûrített levegõ hajtóközeggel 3 hengeres légmotor építhetõ.*** Hat lapát esetén az egyik hármas lapátcsoport a szívás-sûrítés ütemet, míg a másik hármas csoport a munkaütemet és a kipufogást végzi. Ez motorfordulatonként 3 robbanást jelent, egymáshoz képest 120 fokkal eltolva. *** A mûködési elv elõnyös fejlesztési lehetõségek forrása lehet, mert alkalmazásával kis forgótömegû, nyugodt járású, gazdaságos erõforrás építhetõ.

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Gyujtás

Klikkeljen ide a nagyításhoz

EXP

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Munkaütem vége

Klikkeljen ide a nagyításhoz

Kipufogás

Klikkeljen ide a nagyításhoz
Magyar Deutsch English Fooldal